VvE bestuur en beheer

VvE & onderhoud

Een VvE is verantwoordelijk voor goed onderhoud aan het pand. Als er problemen ontstaan door niet of onvoldoende onderhoud, kan zij aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte herstelkosten en tot het betalen van een schadevergoeding voor gederfd woongenot.

 

VvE & MJOP

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het MJOP heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaren (VvE), waaronder ook het dak.

De Jong Dakinspectie kan u hierbij helpen. Juist een onafhankelijke dakinspectie geeft u inzicht in de status waarin uw dak verkeerd. Aan de hand van een uitgebreide rapportage met duidelijke foto’s en advies, weet u waar u de komende jaren rekening mee moet houden. Niets meer, niets minder.

 

VvE & Veiligheid

Een VvE is in beginsel niet verantwoordelijk voor de veiligheid van een extern bedrijf dat werkzaamheden komt uitvoeren. De VvE is opdrachtgever en geen werkgever. Wel zal een VvE zich moeten verdiepen in veiligheidseisen voor haar vrijwilligers en/of medewerkers. Als een VvE op de hoogte is van onveilige situaties en hier niets aan doet, is de VvE mede aansprakelijk.

De VvE is ook verantwoordelijk voor de toegangen naar de gevaarlijke zones. Denk hierbij aan losse ladders, kooiladder, (rol)steigers en de aanlijnpunten voor valbeveiliging. Deze voorzieningen moeten jaarlijks worden gekeurd door een bevoegd en kundig persoon. In de meeste gevallen zijn er geen valbeveiligings voorzieningen op de daken.

De Jong Dakinspectie heeft de expertise om een Dak- RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) voor u te maken. Met deze rapportage kunt u een gecertificeerd bedrijf opdracht geven om de voorzieningen aan te brengen.

Vul het formulier in of neem telefonisch contact op om vrijblijvend een Dak- RI&E offerte te ontvangen.

De Jong Dakinspectie
Onderhoudsinspecteur platte daken
Inspecteur Dakveiligheid
Keurmeester ladders, trappen, rol-steigers & valbeveiliging.

VvE bestuur en beheer